Rajin Bermuhasabah Diri

Sahabat Rumah Kurma Sahara Mengevaluasi diri adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Hasyr [59] : 18) Continue reading “Rajin Bermuhasabah Diri”

Nasehat untuk Pendosa dan Pendusta

Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan kepada manusia pilihan jalan yang baik dan jalan yang buruk, sebagai ujian bagi manusia untuk menyaring dan menguji seseorang siapa yang beriman dan terbaik amal ibadahnya. Manusia dalam dirinya terdapat kecenderungan berbuat kebaikan,dan juga ada kecenderungan berbuat kesalahan dan lupa,sehingga tidak sedikit manusia yang terjatuh dan tergelincir kedalam lembah maksiat dan dosa. Karena demikianlah manusia ”Alinsaanu mahallulkhataa wannisyaan” (manusia merupakan tempatnya salah dan lupa). Continue reading “Nasehat untuk Pendosa dan Pendusta”

Para Kekasih Allah Memiliki Dua Ciri, Yaitu Yakin Dan Istiqomah

Para kekasih Allah memiliki dua ciri, yaitu yakin dan istiqomah. Allah berfirman di dalam Al Quran, “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian (istiqomah) mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. (QS. Fushilat [41] : 31) Continue reading “Para Kekasih Allah Memiliki Dua Ciri, Yaitu Yakin Dan Istiqomah”