Segala Macam Kejadian Ada Dalam Genggaman Allah

2016-10-28_6-40-25

Seluruh makhluk dan segala kejadian ada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Kejadian yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, semuanya terjadi atas izin Allah dan dalam kekuasaan-Nya. Dan, tidak ada satupun ketetapan Allah kecuali pasti mengandung kebaikan.
Kemampuan kita hanyalah melakukan ikhtiar sebaik mungkin sembari istiqomah berada dalam koridor keridhoan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Continue reading “Segala Macam Kejadian Ada Dalam Genggaman Allah”

Sempit Hidup Itu Bernama Dengki

Sahabat rumah kurma sahara, para pencari ridho Allah tidak akan memiliki kedengkian. Karena kedengkian itu hanya milik mereka para pengejar dunia belaka. Sedangkan dunia itu sesuatu yang rendah. Orang-orang yang dengki itu seperti orang yang masuk ke dalam lorong sempit, pasti berdesak-desakan dan pasti selalu merasa sempit dan pengap. Mereka saling berdesakkan, saling sikut, saling menekan bahkan kalau perlu menginjak supaya dirinyalah yang lolos sedang yang lain tidak. Demikianlah tabiat dunia. Continue reading “Sempit Hidup Itu Bernama Dengki”

Gigihnya Ikhtiar Jangan Melemahkan Tawakal

2016-11-18_5-25-00

Gigihnya ikhtiar, jangan sampai melemahkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dan, kuatnya tawakal kepada Allah, jangan sampai melemahkan ikhtiar kita. Ikhtiar dan tawakal harus selaras, seimbang, beriringan. Inilah yang menjadi kunci agar kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Seimbangnya tawakal dan ikhtiar bentuknya adalah dengan serius dalam taubat, lurus dalam Continue reading “Gigihnya Ikhtiar Jangan Melemahkan Tawakal”