Siapkan Pendidikan Anak Menghadapi Akhir Zaman


“Dari Nu’man bin Basyir dari Hudzaifah bin al-Yaman Radhiyallahu ‘Anhu, berkata: Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, bersabda: “Masa kenabian itu berada di tengah-tengah kalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Selanjutnya adalah masa Khilafah yang mengikuti jejak kenabian (Khilafah ’ala minhaj an-nubuwwah), adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Continue reading “Siapkan Pendidikan Anak Menghadapi Akhir Zaman”

Sepuluh Kunci Tadabbur Al-Quran

Di setiap rumah seorang muslim, hampir bisa dipastikan terdapat mushaf Al Quran. Al Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi seorang muslim, adalah kitab yang mesti dimiliki. Sesuatu yang aneh ketika seorang muslim tidak memiliki Al Quran di rumahnya. Lebih mengherankan lagi ketika seorang muslim memiliki Al Quran, tetapi jarang atau bahkan tidak pernah membuka dan membacanya. Continue reading “Sepuluh Kunci Tadabbur Al-Quran”