Dasyatnya Surga dan Neraka

Jika seseorang ditanya: mau masuk surga atau neraka; mau pahala atau siksa?
Maka keinginan masuk surga dan meraih pahala sering hanya dusta belaka, hanya ada di lisan, tidak benar-benar berasal dari lubuk hati dan termanifestasikan dalam amalan.
Banyak yang melakukan amal-amal yang menjauhkan diri mereka dari kemungkinan masuk surga dan meraih pahala, contohnya di mulut mengatakan sangat ingin masuk surga, tapi enggan menunaikan shalat, tak mau menuntut ilmu, tidak berbakti kepada orang tua, malas berdakwah, cuek terhadap kemungkaran, suka berbohong, berakhlak buruk, berlaku sombong dan merendahkan orang lain, memamerkan aurat, berzina, korupsi, memakan riba, mendzalimi orang lain, dll.
Baginda Nabi Shallallahu’alaihi wasallam bersabda sebagaimana dituturkan Abu Hurairah ra., “Seluruh umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan”. Para Sahabat heran, bagaimana mungkin ada orang yang enggan masuk surga? Tentu tidak masuk akal! Karena itu, mereka kemudian bertanya, “Ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga?” Baginda menjawab, “Mereka yang menaatiku pasti bakal masuk surga. Sebaliknya, mereka yang tidak mau mengikutiku, itulah yang enggan masuk surga.” (HR Bukhari dan Ahmad).

Pedihnya Siksa Neraka

Neraka adalah tempat tinggal di akhirat, berupa kobaran api yang panasnya sangat dahsyat yang disediakan bagi orang kafir dan durhaka pada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Bentuk-bentuk siksaan neraka

• Makanan ahli neraka

“Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.” (TQS Al-Ghasiyah : 6-7)

“Sesungguhnya pohon zaqqum itu, Makanan orang yang banyak berdosa. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang amat panas.” (TQS Al- Dukhan : 43-46)

• Minuman penghuni neraka

“… dan diberi minuman dengan air yang mendidih ( hamiim) sehingga memotong ususnya?” (TQS Muhammad : 15)

“Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, Diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan dihadapannya masih ada azab yang berat.” (TQS Ibrahim : 16-17)

• Pakaian Ahli Neraka

“Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka adalah dari cairan timah dan muka mereka ditutup oleh api neraka”. (TQS Ibrahim:49-50)

“Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka.” (TQS Hajj :19)

• Api neraka

“Api dinyalakan seribu tahun sehingga menjadi merah, kemudian dinyalakan diatasnya selama seribu tahun sehingga menjadi hitam, maka ia menjadi hitam dan gelap”. (HR Tirmidzi)

“Apimu di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian dari api jahannam. Kalau saja ia tidak dipadamkan dua kali tentulah kalian tidak dapat memanfaatkannnya. Dan ia berdo’a kepada Allah agar tidak mengembalikannya ke dalam neraka”. (HR Ibnu Majah)

• Cambuk neraka

“Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi”. (TQS Al-Hajj: 21)

“Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret, Ke dalam air yang sangat panas, Kemudian mereka dibakar dalam api”. (TQS Al-Mu’min:71-72)

“…Lalu, aku berdiri di pintu neraka, maka sebagian penghuninya adalah wanita “ (HR.Ahmad) “Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian,perbanyak memohon ampunan, sesungguhnya aku melihat sebagian besar kalian adalah penghuni nereka…”. (HR. Muslim)

Kenapa penghuni neraka kebanyakan wanita?

Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda yang bermaksud :

“Aku melihat ke dalam Syurga maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara’ (orang-orang fakir) dan aku melihat ke dalam Neraka maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita.” (Hadis Riwayat Al- Bukhari dan Muslim)

“ … dan aku melihat Neraka maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Para sahabat pun bertanya : “Mengapa (demikian) wahai Rasulullah?” Baginda Shallallahu’alaihi wasallam menjawab : “Kerana kekufuran mereka.” Kemudian ditanya lagi : “Apakah mereka kufur kepada Allah?” Baginda menjawab : “Mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu (yang tidak dia sukai) nescaya dia akan berkata : ‘Aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan pada dirimu.’ ” (Hadis Riwayat Imam Al-Bukhari)

“ … dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang, melenggak-lenggokkan kepala mereka kerana sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya, kepala mereka seakan-akan seperti bunggul unta. Mereka tidak masuk Syurga dan tidak mendapatkan wanginya Syurga padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian.” (Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad)

• Imam Qurthubi (rahimahu ‘Llah) menjelaskan maksud hadis di atas dengan pernyataannya :

“Penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk Syurga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia, dan berpaling dari akhirat kerana kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka untuk tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka, kebanyakan dari mereka memalingkan diri-diri mereka dan selain mereka dari akhirat, cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat.”
(Jahannam Ahwaluha wa Ahluha halaman 29-30 dan At Tazkirah halaman 369)

Nama-Nama Neraka dan Penghuninya

a. Huthamah

Neraka yang disediakan untuk orang yang gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak atau platina, mereka yang serakah tidak mau mengeluarkan zakat harta dan menghina orang miskin. Di neraka ini harta yang mereka kumpulkan akan dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksaan kepada manusia pengumpul harta. Lihat (QS. Al-Humazah: 104).

b. Hawiyah

(QS. Al-Qoriah (101); 9-10);”Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan) nya,maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?(yaitu) api yang sangat panas.”

Neraka ini diperuntukkan atas orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan. Orang muslim laki-laki maupun perempuan yang perbuatan sehari- harinya tidak sesuai dengan Syariat Islam atau orang yang tidak mau menerima Syariat Islam, tidak mau memakai jilbab (bagi wanita), memakai sutra dan emas (bagi lak- laki), mencari rejeki dengan cara tidak halal, memakan riba dan lain sebagainya.

c. Jahannam

Neraka yang paling dalam dan berat siksaannya.

(QS.Surat al-hijr (15); 43-44);”Dan Sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syaitan) semuanya. (Jahanam) itu mempunyai tujuh pintu. Setiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan tertentu dari mereka.”

d. Jahim

(QS. As-Syuaraa (26); 91);”Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang- orang yang sesat”,

Neraka sebagai tempat penyiksaan orang-orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah. Maka sesembahan mereka akan datang menyiksa mereka.

e. Saqar

Neraka yang diperuntukan orang- orang munafik, yang mendustakan perintah Allah dan rasul. Mereka mengetahui bahwa Allah sudah menentukan hukum Islam melalui lisan Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam, tetapi mereka meremehkan syariat (hukum) Islam.

(QS. Al-Muddatsir ayat 26-56);” Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar. Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu?…”

f. Saiir

Neraka Sair diisi oleh orang-orang kafir, orang yang memakan harta anak yatim

(QS. An-Nisa (4); 10);”Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

(QS. Al-Mulk;5); Sesungguhnya kami Telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.“(QS.al-Mulk;10,11); “Dan mereka berkata: “Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan(peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala “Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala”.

g. Wail

Neraka yang disediakan untuk para pengusaha atau pedagang yang licik (culas), dengan cara mengurangi berat timbangan, mencalo barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka dagangan mereka dibakar dan dimasukkan ke perut mereka sebagai azab atas doda mereka.

(QS. Al-Muthaffifin;1-3); ”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.”

Dahsyatnya Kenikmatan Surga

Jannah – jamak dari Jinan yang berarti “kebun taman”. Ia adalah tempat yang kekal di akhirat dan diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang beriman dan beramal shaleh, tempat yang memberikan kenikmatan yang belum pernah dirasakan ketika hidup di dunia dan sebagai balasan jerih payah memenuhi perintah dan menjauhi larangannya.
Dari arti “kebun” itu, tampaknya sangat sesuai ketika Al-Qur’an melukiskan Al-Jannah (surga) sebagai sebuah tempat yang indah,dipenuhi pohonn-pohon rindang, sungai yang airnya mengalir jernih dan segala keindahan lainnya.
Surga adalah tempat di akhirat yang penuh dengan kebahagiaan dan berbagai kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah tergores dalam hati yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya

Beberapa Kenikmatan surga

• Kenikmatan berupa pakaian;

 • “…dan pakaian mereka adalah sutera”. (TQS. Al-hajj [22]: 23)
 • “mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, duduk berhadap-hadapan”. (TQS. ad-Dhukan [44]: 53)
 • Lihat juga (TQS. Al-Insan [76]; 21)

• Kenikmatan berupa makanan-minuman;

 • “Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari piala (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur, (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya” (QS. Al Insan: 5-6).
 • “Di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe” (QS. Al Insan : 17)
 • “Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.” (QS. Al Waqi’ah : 20-21)
 • “Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini”. (TQS. ath-Thur [52]:22)
 • Lihat juga dalam (TQS. al-Insan: 14), (TQS. ar-Rahman: 52-53), (TQS. ad-Dhukan: 55)

• Kenikmatan Berupa Pasangan hidup;

 • “Demikianlah, dan Kami berikan kepada mereka bidadari”. (TQS. Ad- Dukhan [44]: 54)
 • “didalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik”. (TQS. al-Waqiah [56]: 22-23)
 • (TQS. al-Waqiah [56]: 35-37), (TQS. ar-Rahman [55]: 56-58)

• Kenikmatan berupa pelayan;

 • “Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda”. (TQS. al-Waqiah [56]: 17)
 • “mereka dikelilingi oleh pelayan muda yang tetap muda, apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira merka mutiara bertaburan”. ( TQS. al-insan [76]: 19)

• Kenikmatan berupa suhu udara yang sedang;

 • “…mereka tidak merasakan didalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangkutan. Dan naungan (poho-pohon surga itu) dekat diatas mereka…” (TQS. al-Insan [76}:m13-14)

• Kenikmatan Terbesar Kita bisa melihat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Merindukan Surga? Berlomba-lombalah dalam kebaikan

Allah berfirman;

 • “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa”. (TQS.Ali Imran;133)
 • “…Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan…” (TQS.al-Baqarah;148)

 

Kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah agar kita berlomba-lomba dan bersegera melaksanakannya, diantaranya;

 • Fardhu a’in, seperti shalat wajib, zakat, shaum Ramadhan, haji, memahami perkara yang diwajibkan bagi manusia dalam hidupnya, jihad,melakukan baiat tha’at, mencari & memberi nafkah, menjalin silaturahmi, bergabung dengan jama’ah kaum muslim.
 • Fardhu kifayah, seperti mewujudkan jama’ah (organisasi) yang menyerukan islam dan melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, thalbul ilmi, baiat in’iqad
 • Segala ibadah yang disunahkan

Siapa sajakah penghuni surga itu?

 • Para Nabi, orang orang jujur, syuhada dan orang-orang shalih, (TQS. An-Nisa [4]: 69)
 • Orang-orang yang berbuat baik (AL-Abraar), lihat dalam (TQS. Al-Muthafifin [83]: 22), (TQS al-Insan [76]: 5-12)
 • Orang yang terdahulu (masuk Islam) dan didekatkan pada Allah; “Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, Mereka Itulah yang didekatkan kepada Allah.Berada dalam jannah kenikmatan.” (QS Al-Waqi’ah:10-12)
 • Ashabul Yamin (menerima buku catatan amal dari sebelah kanan), lihat (TQS. Al-Waqi’ah [56]: 27-38)
 • Al Muhsinun (orang-orang yang senantiasa berbuat baik dengan ikhlas dan sesuai dengan aturan syariat), lihat (TQS. Yunus [10]: 26)
 • As-shabirun, yaitu orang-orang yang bersabar; lihat (TQS. Ar-Ra’d [13]: 23-24)
 • Orang yang takut saat menghadap Tuhannya; “…orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga”. (TQS. Ar-Rahman [55]: 46)
 • Al-Muttaqun, yaitu orang-orang yang bertaqwa; lihat dalam (TQS ad-Dukhan [44]: 51-52), (TQS al-Hijr [15]: 45), (TQS. Maryam [19]: 63).
 • Orang yang beriman dan Beramal Saleh; “…orang yang beriman dan beramal shaleh, bagi mereka adalah surga firdause menjadi tempat tinggal, dan kekal didalamnya…” (TQS. Al-Kahfi [18]: 107-108), “…orang yang beriman dan beramal shaleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itulah penghuni surga kekal didalamnya” (TQs. Hud [11]: 11), “Orang yang beriman dan beramal shaleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik” (TQS. Ar-Ra’d [13]: 29).
 • At-Thaibun (orang-orang yang bertaubat); “orang yang bertaubat, beriman, beramal shaleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikitpun”. (TQS. Maryam [19]: 60)

Nama-Nama Surga dan Penghuninya

a. Surga Firdaus

Surga yang diperuntukan bagi orang yang khusyuk sholatnya, menjauhkan diri dari perbuataan sia-sia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, dan memelihara sholatnya.

(TQS. Al Kahfi; 107);”Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh,bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal.”

(TQS. Al Muminuun; 9-11);”Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal didalamnya.”

b. Surga Adn

(TQS. Thaaha;76); “(yaitu) syurga Adn yang mengalir sungai-sungai dibawahnya, mereka kekal di dalamnya. dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan)”

(TQS. Shaad; 50); “(yaitu) syurga Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka.”

c. Surga Naiim

Surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal shaleh.

(TQS. Al-Hajj; 56);Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, dia memberi Keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam syurga yang penuh kenikmatan.”

(TQS. Luqman; 8); “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan.”

d. Surga Ma’wa

(TQS. As Sajdah; 19);”Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakanamal saleh, Maka bagi mereka jannah tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan.”

(TQS. An Naziat; 41);”Maka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya).”

e. Surga Darussalam (tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan)

Surga yang diperuntukkan bagi orang yang kuat imannya dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah serta beramal shaleh.

(TQS. Yunus; 25),”Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam)”.

f. Surga Daarul Muqoomah

Surga yang diperuntukkan bagi orang yang bersyukur kepada Allah.

(TQS. Faathir, ayat 34-35); “Dan mereka berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami.Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya; didalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu”.

g. Surga Maqoomul Amiin

(TQS. Ad Dukhan;51);Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.

h. Surga Khuldi

(TQS. Al Furqaan;15); “Katakanlah: “Apa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa?” dia menjadi balasan dan tempat kembali bagimereka?”.

Khatimah

Dunia adalah tempat manusia untuk beristirahat sementara saja sementara kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat dimana untuk mendapatkan syurga allah yang indah kita sebagai hambanya harus merlomba-lomba memperbanyak amal ibadah dan mengumpulkan pahala-pahala yang diridhoi oleh Dzat yang menciptakannya, sebagai tiket untuk memasuki surga allah. Seperti firman allah Subhanahu Wa Ta’ala : “…Kehidupan Dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan” (TQS Ali-Imran: 185). Mau surga atau neraka hanya kita yang bisa memilihnya bagi orang yang beriman pasti dia akan mempersiapkan dirinya untuk surga , dia tidak akan terlena dengan kehidupan dunia yang hanya sementara belaka, seperti firman allah Subhanahu Wa Ta’ala: “Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai pengganti kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan kehidupan di dunia (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalahsedikit “ (TQS A-Taubah :38).

Semoga Artikel ini bermanfaat untuk Sahabat Rumah Kurma Sahara.
Silahkan berbelanja kurma di Rumah Kurma Sahara, Butuh perlengkapan haji? Ingat Toko Rumah Kurma Sahara!
Jalan Raya Semplak Atang Sandjaja No. 224
Bogor Barat – Kota Bogor
Customer Care : 0821-1141-8832 | 0878-7386-0559
Delivery : 0859-2512-6067
WA | PIN BB : 0878-7386-0559 | DA7A086

Sumber : https://muslim.or.id/
Klik Untuk Chat
👋 Hubungi Kami Via Whatsapp, Team Customer Support Online Kami Siap. Tanyakan Apapun Kepada Kami.