Perjalanan Haji dan Umrah Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wasallam

Saat ini ibadah haji seolah kehilangan makna dan pengaruh politis serta perjuangannya. Pelaksanaan haji kian hari kian menurun kualitasnya. Yang menonjol dari haji kini hanyalah ibadah ritual belaka. Banyak jamaah yang melaksanakan ibadah ini hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Lebih parah lagi tak sedikit yang menjalankannya seolah wisata reliji bahkan banyak dihiasi wisata belanja. Ibadah haji saat ini nyaris tak lagi terasa berpengaruh nyata dalam perbaikan kondisi umat

Haji tidak hanya sebatas ibadah ritual

Ibadah haji dalam sejarah kehidupan umat Islam sejak masa Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam dan masa berikutnya sangat sarat dengan makna. Memiliki pengaruh besar dalam jalannya kehidupan umat dan perjuangan mereka. Dengan ibadah haji, kaum muslim dahulu mendapatkan pencerahan politik dan terbangkitkan spirit perjuangan mereka.

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ

“Dan serukan kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka…”. (QS. al-Hajj [22]: 27-28) .

Ibn Abbas dan Mujahid berkata: “yaitu manfaat dunia dan akhirat” (Ibn Katsir, Tafsir al-Quran al-‘Azhim). Makna politis, ideologis, perjuangan, dsb itu merupakan bagian dari apa yang disebut “hikmah haji”, yaitu manfaat-manfaat yang dapat dipersaksikan oleh jamaah haji saat mereka menunaikan haji. Ayat ini menunjukkan, dalam ibadah haji kaum Muslimin akan mendapatkan berbagai manfaat yang sangat strategis dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek politik”. (Ali bin Nayif As-Syahud, Al-Khulashah fi Ahkam al-Hajj wa al-Umrah, hlm.2).

Umrah Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam

Dalam ibadah umrah Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam telah menunaikan sebanyak empat kali;

1. Umrah Hudaibiyah, tahun 6 H

Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersama 1400 sahabat mengambil miqat di Dzulhulaifah. Di hudaibiyah inilah Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam singgah dan mendirikan kemah untuk beberapa hari, setelah dihadang pasukan Khalid bin al-walid di Dzi Thuwa, dan tidak diizinkan masuk ke Makkah oleh kaum kafir quraisy. Akhirnya Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam meneken perjanjian dengan mereka kemudian membatalkan umrahnya dan kembali ke Madinah

2. Umrah Qadha’ 7 H

Yaitu umrah pengganti umrah Hudaibiyah dengan miqat di Hudaibiyah

3. Umrah Syawal 8 H/ umrah Ramadhan 8 H

Umrah yang dilaksanakan Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam setelah penaklukan kota Makkah dan perang Hunain. Dengan mengambil miqat di Ji’ranah- disebut sebagai miqat terbaik.

4. Umrah bersamaan dengan Haji Wada’ 10 H

Yang merupakan umrah terakhir sebagaimana haji yang Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam laksanakan.

Miqat Nabi dari Madinah

 •  Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam mengambil miqat dari Madinah 2 kali, saat melaksanakan umrah Hudaibiyah dan Haji Wada’ dengan miqat di Dzulhulaifah (Bir ‘Ali)
 • Jabir ra menuturkan bahwa pada tahun 9 H, Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam telah mengumumkan rencananya untuk berhaji pada 10 H, karena itu kaum muslim dari berbagai suku dan kabilah pun berdatangan untuk berhaji bersama Nabi.
 • Pada 10 H kaum Muslimin dari berbagai suku dan kabilah yang berjumlah 100.000 orang menunaikan haji bersama Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu’alaihi Wasallam membawa puterinya Fatimah az-Zahra dan semua isterinya.
 • Pada tanggal 25 Dzulqa’dah berangkat dari Madinah setelah shalat Dhuhur. Anas bin malik menuturkan, bahwa Nabi shalat Dhuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi.
  Ibn ‘Abbas menuturkan,”Ketika meninggalkan Madinah, Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam berjalan kaki dan memakai wangi-wangian. Nabi dan para sahabatnya mengenakan kain sarung dan selendang ihramnya. Nabi tidak melarang apapun kain sarung dan selendang dikenakan, kecuali yang dicelup Za’faran (yang berwarna kuning) yang menutupi badannya.”
 • Sampai di Dzulhulaifah Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam mandi untuk ihram, meminyaki rambut dan shalat dua rakaat (HR. Bukhari, dari ibn Umar), kemudian berniat ihram untuk haji, umrah dan menjadikannya sebagai Haji Qiran. Kemudian Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam mengerjakan shalat ashar dengan di qashar 2 rakaat.(HR. Bukhari, dari Anas bin Malik)
 • Nabi bermalam di Dzulhulaifah dan mengambil miqatnya disini. Tempat ini dikenal dengan Masjid Miqat, Masjid Dzulhulaifah, atau Masjid Bir ‘Ali.
 • Menjelang waktu shalat subuh tiba Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam mandi untuk ihram. Kemudian Aisyah binti Abu Bakar memercikkan minyak wangi ke tubuh dan kepala Nabi hingga menetes sampai jenggot Nabi. Tetesan itu tidak dibasuh kemudian Nabi mengenakan kain ihram. Setelah shalat subuh Nabi berniat, lalu meninggalkan Dzulhulaifah menuju Makkah.
 • Sampai di Baida’ (tempat turunnya ayat Tayammum), Nabi membaca talbiyyah. Dari Sahal bin Sa’ad ra. Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda, “tidak ada seeorang pun yang bertalbiyyah, kecuali apapun yang ada di kanan dan kirinya, baik batu, pohon maupun rumah menyahut seruannya, hingga bumi terputus, dari sini dan sini.” (HR.at-Tirmidzi dan Ibn Majah )
 • Rombongan jamaah haji yang tidak bergabung dari kota Madinah diperintah oleh Nabi untuk menempuh jalur pesisir, akhirnya bertemu dengan iring-iringan Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam di tengah perjalanan, mereka semua kemudian berihram kecuali Abu Qatadah
 • Setelah 8 hari perjalanan, Nabi tiba di Dzi Tuwa, tepatnya Sabtu malam tanggal 3 Dzulhijah 10 H. Beliau bermalam dan keesokan harinya beliau shalat subuh dan mandi disini. Menurut Abu dzar al-ghifari,Nabi tidak suka memasuki Makkah pada malam hari”. Karena itu baru siang harinya Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam memasuki Makkah.
 • Dalam riwayat lain, ‘Ali bin Abi Thalib menuturkan, bahwa Nabi mandi dirumahnya di Makkah, dekat tempat kelahirannya sebelum memasuki Masjidil Haram.( Ibid, hal.272)

Memasuki Masjidil Haram

Hari Ahad, 4 Dzulhijah 10 H, siang hari Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam memasuki Makkah dari jalan atas. Ketika memasuki Makkah dan melihat Ka’bah Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam selalu mengangkat kedua tangannya dan bertakbir, seraya berdo’a :
اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ
“Ya Allah Engkau sumber keselamatan, dan daripadaMu lah datangnya keselamatan itu semua. Maka sambutlah kami wahai tuhan dengan selamat sejahtera.” (HR. al-Baihaqi)

Thawaf di Baitullah

 • Baginda Shallallahu’alaihi Wasallam langsung menuju Baitullah dan melakukan Thawaf 7 putaran. Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam menyentuh (istilam) Hajar Aswad dan Rukun Yamani.(HR. ahmad dari Ibn Umar)
 • Jabir ra. Menuturkan, “aku melihat Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam. Melakukan lari-lari kecil dari (rukun) hajar aswad, sebanyak 3 kali putaran, hingga berakhir (7 putaran) di situ (hajar aswad)”. ( HR. Muslim ).
 • Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hajar aswad turun dari surga padahal batu tersebut begitu putih lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam”.
 • Ketika umrah Qadha (7 H), Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat thawaf dg berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama (ar-raml) dan berjalan kaki biasa ketika berada di antara 2 rukun( yamani dan Hajar aswad), sisanya 4 putaran berjalan kaki biasa. Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam. Juga tidak melarang mereka berlari-lari kecil seluruh putaran. Ini merupakan demonstrasi strategi di hadapan kaum kafir Quraisy, bahwa kaum Muslim tidak lemah dan segar bugar. Karena mereka diisukan dalam kondisi panas dan demam- virus Yatsrib. (HR. bukhari dan Muslim dari Ibn Abas).

Shalat Sunah 2 Rakaat Di Belakang Maqam Ibrahim

 • Jabir bin Abdillah ra. Menuturkan, ketika Nabi usai thawaf, maka baginda Shallallahu’alaihi Wasallam bersandar di Maqam Ibrahim. Lalu Baginda Shallallahu’alaihi Wasallam shalat 2 rakaat, kemudian membacakan Firman allah :


Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang I’tikaaf, dan yang ruku’- sujud”. (Qs.al-Baqarah: 125)

 •  Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam membaca (Q.s. al- Kafirun [109]:1-6), Setelah selesai shalat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, baginda Shallallahu’alaihi Wasallam. Menyentuh Hajar Aswad dan keluar menuju bukit Shafa.( Ibid hal.114)

Sa’i Antara Shafa dan Marwa

 • Ketika tiba di lereng bukit Shafa, hendak naik ke atasnya, Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam membaca:

Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.”. (QS. Al-Baqarah: 158)

 • Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam mendaki bukit shafa. Kemudian melihat kearah ka’bah, lalu bertakbir dan berdoa kepada Allah, lalu menuruni bukit.
 • Ketika kedua kaki Baginda Shallallahu’alaihi Wasallam menyentuh lembah (sekarang ditandai dengan tiang/lampu hijau) maka Beliau berlari-lari kecil dan ketika sudah naik dari lembah setelah tiang/lampu hijau Beliau Shallallahu’alaihi Wasallam berjalan kaki biasa hingga tiba di bukit Marwa. Sampai di atas bukit baginda Shallallahu’alaihi Wasallam melihat kearah baitullah dan membaca doa seperti di bukit shafa.
 • Ketika sampai pada putaran ke-7 di Bukit Marwa, Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda, “Wahai manusia, andaikan aku belum melakukan apa yang telah kulakukan, tentu aku tak membawa hewan qurban (hadyu) dan ibadahku tadi kujadikan sebagai umrah saja. Karena itu, siapa saja yang tidak membawa hewan sembelihan, hendaklah ia bertahalul dan menjadikan ibadahnya tadi sebagai umrah!”. (HR. Muslim, dari Jabir ra.)

Nabi Melakukan Tarwiyah (persiapan haji)

 •  Pada tanggal 8 Dzulhijah 10 H, Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam berniat meninggalkan Makkah menuju Mina dan melaksanakan shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib, ‘Isya’ dan Subuh disana. Dengan meng-qashar shalat Dzuhur, Ashar, dan Isha menjadi 2 rakaat tanpa dijamak. Setelah matahari terbit beliau melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah.
 • Setelah matahari tergelincir pada 9 Dzulhijah, Beliau menunggangi al-Qashwa-unta Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam, hingga tiba di tengah Padang ‘arafah. Melihat ribuan jamaah yang memenuhi panggilan Allah dan menaati perintah-Nya Baginda Shallallahu’alaihi Wasallam merasa lega karena umatnya menegakkan islam dengan ikhlas.
 • Beliau berniat menanamkan inti ajaran islam didalam hati mereka dengan memanfaatkan pertemuan mulia itu sebagai kesempatan untuk menyampaikan khutbah guna mengikis habis sisa-sisa kejahiliyahan yang masih mengendap dalam jiwa kaum muslimin, menekankan masalah akhlak, hukum, dan hubungan antar sesama muslim, termasuk hubungan suami istri.
 • Berdiri dihadapan 100 ribu kaum muslim untuk menyampaikan Khutbah Haji Wada’-haji terakhir Baginda Shallallahu’alaihi Wasallam.

Khutbah Haji Wada

“Wahai manusia sekalian, dengarkanlah perkataanku ini, karena aku tidak mengetahui apakah aku dapat menjumpai kalian lagi setelah tahun ini di tempat wukuf ini”.

1. Larangan Membunuh Jiwa dan Mengambil Harta Orang Lain Tanpa Hak

“Wahai manusia sekalian, Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram/dilindungi, sebagaimana mulianya hari ini di bulan yang mulia ini, di negeri yang mulia ini”.

2. Kewajiban Meninggalkan Tradisi Jahiliyah seperti Riba dan Pembunuhan Balasan

♦ Ketahuilah sesungguhnya segala tradisi jahiliyah mulai hari ini tidak boleh dilaksanakan lagi.Perjanjian riba yang dilakukan pada masa jahiliyah dihapuskan dan tidak berlaku lagi sejak hari ini. Perjanjian riba pertama yang aku nyatakan tidak berlaku lagi adalah perjanjian riba atas nama pamanku sendiri Abbas bin Abdul Muthalib. Sesungguhnya seluruh perjanjian riba itu semuanya batal dan tidak boleh berlaku lagi.

♦ Segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara kemanusiaan (seperti pembalasan dendam pembunuhan jahiliyah dan penuntutan darah cara jahiliyah) yang telah terjadi di masa jahiliyah, hari ini semuanya dihapuskan dan tidak boleh berlaku lagi.

♦ Dan hari ini aku nyatakan pembatalan yang pertama adalah pembalasan atas terbunuhnya Amir bin al-Haris yang terjadi pada masa jahiliyah dahulu.

3. Mewaspadai Gangguan Syaitan dan Kewajiban Menjaga Agama

Wahai manusia sekalian, Sesungguhnya syetan itu telah berputus asa untuk dapat disembah di negeri ini, akan tetapi syetan akan terus berusaha (untuk mengganggu kamu) dengan cara yang lain. Syetan akan berbangga jika kamu sekalian menaatinya untuk melakukan pelanggaran kecil yang terus-menerus. Oleh karena itu hendaklah kamu menjaga agama kamu dengan baik.

4. Larangan Mengharamkan yang Dihalalkan dan Sebaliknya

Wahai manusia sekalian, Sesungguhnya mengubah-ubah bulan suci itu akan menambah kekafiran. Dengan cara itulah orang-orang kafir menjadi tersesat. Pada tahun yang satu mereka langgar dan pada tahun yang lain mereka sucikan untuk disesuaikan dengan hitungan yang telah ditetapkan kesuciannya oleh Allah. Kemudian kamu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkanNya.

5. Kewajiban Memuliakan Wanita (Isteri)

♦ Takutlah kepada Allah dalam bersikap kepada kaum wanita, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah atas nama Allah dan hubungan badan dengan mereka telah dihalalkan bagi kamu sekalian dengan nama Allah.

♦ Sesungguhnya kalian mempunyai kewajiban terhadap isteri kalian dan isteri kalian mempunyai kewajiban terhadap diri kalian. Kewajiban mereka terhadap kalian adalah mereka tidak boleh memberi izin masuk orang yang tidak kalian sukai ke dalam rumah kalian. Jika mereka melakukan hal demikian, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras/tidak membahayakan. Sedangkan kewajiban kamu terhadap mereka adalah memberi nafkah, dan pakaian yang baik kepada mereka. Maka perhatikanlah perkataanku ini, wahai manusia sekalian. Sesungguhnya aku telah menyampaikannya.

6. Kewajiban Berpegang Teguh pada Al-Qur’an dan As- Sunnah

Aku tinggalkan bagi kamu sekalian. Jika kalian berpegang teguh dengan apa yang aku tinggalkan itu, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Kitab Allah (Al-Quran) dan sunnah Nabi-Nya (Al-Hadits).

7. Kewajiban Taat kepada Pemimpin Siapapun Dia Selama Masih Berpegang Teguh pada Al Qur’an.

Wahai manusia sekalian, dengarkanlah dan ta’atlah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun kamu dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari negeri Habsyah yang berhidung pesek, selama dia tetap menjalankan ajaran Kitabullah (Al- Quran) kepada kalian semua.

8. Umat Islam adalah Bersaudara antara Satu dengan Lainnya.

Wahai manusia sekalian. Dengarkanlah perkataanku ini dan perhatikanlah. Ketahuilah oleh kamu sekalian, bahwa setiap muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, dan semua kaum muslimin itu adalah bersaudara. Seseorang tidak dibenarkan mengambil sesuatu milik saudaranya kecuali dengan kerelaan pemiliknya yang telah memberikannya dengan senang hati. Oleh sebab itu janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri.

9. Manusia itu sederajat dan Kewajiban Menyampaikan Khutbah Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam kepada Orang Lain

Wahai manusia! Sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan sesungguhnya kalian berasal dari satu bapak. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah adalah yang paling takwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab, kecuali dengan takwa. Wahai umatku! Bukankah aku telah menyampaikan? Ya Tuhan saksikanlah! Karena itu, siapa saja yang hadir diantara kalian di tempat ini berkewajiban untuk menyampaikan wasiat ini kepada mereka yang tak hadir!.

Mabit di Muzdalifah

 • Selesai wukuf di Arafah, ketika matahari telah terbenam dan mega kuning mulai sirna, Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dengan untanya bersama Usamah bin Zaid ke Muzdalifah. Sesampainya di sana baginda Shallallahu’alaihi Wasallam melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan di jamak qashar dilakukan di waktu Isya’ dengan sekali adzan 2 kali iqamah dan tanpa shalat sunah diantara keduanya. Selepas itu beliau berbaring sampai waktu subuh. Usai shalat Subuh beliau meneruskan perjalanan hingga Masy’ar al-Haram, kemudian berdo’a, bertakbir, bertahlil dan mengucapkan kalimat tauhid. Beliau tetap disana hingga langit kekuning-kuningan.
 • Sebelum matahari terbit, Baginda menaiki tunggangannya bersama al-Fadhl bin al-Abbas menuju Jamrah Aqabah. Ketika sampai di Lembah Muhassir (tempat Raja Abrahah dengan tentara Gajahnya dihancurkan Allah, (QS al-Fil [105]: 1-5 ), Baginda mempercepat langkah-langkah kaki untanya.
 • Baginda Shallallahu’alaihi Wasallam melempar Jamrah tersebut dengan tujuh buah kerikil dengan bertakbir pada setiap kali lemparan. Beliau melempar dari tengah lembah, setelah itu beliau berpaling.
 • Setelah itu beliau menyembelih hewan qurban (hadyu). Beliau menyembelih sebanyak 63 ekor dengan tangan beliau sendiri sesuai dengan usia baginda Shallallahu’alaihi Wasallam.
  • Ketika hari raya Idul Adha saat tiba dhuha baginda Shallallahu’alaihi Wasallam menyampaikan khutbah kepada kaum muslim, ada yang berdiri dan ada yang duduk, dari atas bagal.
  • Beberapa saat setelah Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam menyampaikan khutbah, turunlah firman Allah (QS. Al-Maidah: 3),  yang artinya; ”Pada hari ini telah Kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah Kucukupkan kepada kalian nikmat-Ku dan islam telah Kuridhai menjadi agama kalian.”

Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam Thawaf Ifadhah

 •  Kemudian Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam mengendarai untanya ke Baitullah untuk Thawaf Ifadhah. Lalu memanggil tukang cukur untuk mencukur kepala beliau dimulai separuh kanan lalu yang kiri.
 • Aisyah mengolesi baginda Shallallahu’alaihi Wasallam dengan wewangian
 • Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam pergi ke sumur zamzam, meminum airnya
 • Sesudah thawaf ifadhah, Nabi dan sahabat yang berhaji Qiran tidak bersa’i lagi. Adapun yang berhaji Tamattu’ melaksanakan sa’i.
 • Setelah shalat Dzuhur di Makkah Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam kembali ke Mina dan bermalam di Mina selama hari- hari Tasyriq.
 • Melempar ketiga jumrah: Ula, Wustha dan ‘Aqabah, pada 11 dzulhijah setelah masuk waktu Dzuhur.
 • Rasulullah meninggalkan Mina di hari Tasyriq ketiga yaitu 13 dzulhijah setelah melempar jumrah.

Thawaf Wada’

Dalam thawaf ini Beliau tidak melakukan idhthiba’, juga tidak berlari-lari kecil. Setelah shalat subuh baginda Shallallahu’alaihi Wasallam meninggalkan Makkah menuju Madinah.

 

Khatimah

 • Ibadah haji merupakan momentum muktamar umat Islam untuk menyerukan berbagai solusi bagi umat Islam dan dunia.
 • Bangkit atau terpuruknya nasib umat ditentukan oleh sejauhmana keterikatan mereka kepada hukum-hukum Allah.
 • Ibadah haji meningkatkan semangat pengorbanan.
 • Ibadah haji mengajarkan makna ukhuwah yang sebenarnya.
 • Ibadah haji mengajarkan bahwa Islam tidak memisahkan urusan ibadah, keluarga, moral dengan masalah politik, pemerintahan, ekonomi, pidana, sosial dan semua aspek kehidupan.
 • Ibadah haji mengajarkan bahwa umat Islam sesungguhnya adalah umat yang satu. Persatuan itu mestinya tidak hanya saat menunaikan ibadah haji saja, tapi merupakan kewajiban mutlak kapanpun dalam segenap aspek kehidupan. Sehingga mutlak dibutuhkan ada satu negara yang menaungi umat diseluruh dunia.

Semoga Artikel ini bermanfaat untuk Sahabat Rumah Kurma Sahara.
Silahkan berbelanja kurma di Rumah Kurma Sahara, Butuh perlengkapan haji? Ingat Toko Rumah Kurma Sahara!
Jalan Raya Semplak Atang Sandjaja No. 224
Bogor Barat – Kota Bogor
Customer Care : 0821-1141-8832 | 0878-7386-0559
Delivery : 0859-2512-6067
WA | PIN BB : 0878-7386-0559 | DA7A086