Bersedekahlah dengan Harta yang Dicintai


Salah satu amal ibadah yang terpenting yang dapat membersihkan kotoran kebendaan dan keruhanian, dan sebagai latihan bagi ruhani sehingga seseorang dapat mencapai derajat akhlak yang tinggi sehingga Allah akan ridha kepadanya adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Allah telah berfirman kepada Nabi saw. agar mengambil zakat dari harta benda orang-orang beriman untuk membersihkan dan menyucikan harta tersebut. Continue reading “Bersedekahlah dengan Harta yang Dicintai”

Waktu-Waktu Utama untuk Berdoa


Berdoa bisa dilakukan kapan saja tanpa ada batasan waktu Namun, berdasarkan berbagai riwayat, ada waktu-waktu tertentu yang sangat utama untuk berdoa, yang disebut dengan waktu mustajab. Pada saat itu, kemungkinan doa lebih mudah dikabulkan sangat besar. Setiap muslim hendaknya memanfaatkan waktu-waktu mustajab tersebut untuk berdoa. Adapun waktu-waktu yang utama untuk berdoa tersebut, antara lain: Continue reading “Waktu-Waktu Utama untuk Berdoa”

Taubat, Perbuatan yang Sangat Dicintai Allah


Taubat adalah perbuatan yang teramat dicintai Allah. Rintihan orang yang bertobat lebih Dia cintai daripada gemuruhnya suara tasbih. Al Fakhrurrazi, dalam tafsirnya, mengungkapkan sebuah kisah, bahwa di Lauhul Mahfudz para malaikat sering berusaha melihat amal-amal yang dilakukan manusia di bumi. Akan tetapi, seringkali ketika melihat amal baik manusia, mereka pun ingin mengetahui pula amal-amal beruk manusia. Pada saat itu, Allah Swt. menutupkan tirai-tirai yang membuat para malaikat tidak bisa melihatnya. Continue reading “Taubat, Perbuatan yang Sangat Dicintai Allah”